फलकता का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
करेला 29/06/2022 करेला पश्चिम बंगाल फलकता 2500.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 29/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 2100.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 29/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 5100.00 5300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
जूट 29/06/2022 TD-5 पश्चिम बंगाल फलकता 6500.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 29/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 1600.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 29/06/2022 लाल पश्चिम बंगाल फलकता 1800.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 29/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 5400.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 28/06/2022 करेला पश्चिम बंगाल फलकता 2100.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 28/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 4000.00 4200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 28/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 3500.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 28/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 1600.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
परवल 28/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 28/06/2022 लाल पश्चिम बंगाल फलकता 1800.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 28/06/2022 सामान्य पश्चिम बंगाल फलकता 2500.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 28/06/2022 फाइन पश्चिम बंगाल फलकता 2900.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 28/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 5000.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 27/06/2022 करेला पश्चिम बंगाल फलकता 2100.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 27/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 4000.00 4200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 27/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 3900.00 4100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल फलकता 1600.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP