गढ़िंगलाजी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
लाल मिर्च 23/04/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 5000.00 43000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 20/04/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 5000.00 45000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 13/04/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 8000.00 51000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 30/03/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 7000.00 61000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 26/03/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 7000.00 60000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 19/03/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 8000.00 67100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 12/03/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 8000.00 125000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 09/03/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 6500.00 88000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 05/03/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 6000.00 81000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 03/03/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 6000.00 71000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 23/02/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 5000.00 70000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 12/02/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 4500.00 70000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 05/02/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 4000.00 92000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 02/02/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 4500.00 72000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 29/01/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 4500.00 71000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 22/01/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 4500.00 91000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 19/01/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 4500.00 68000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 15/01/2022 अन्य महाराष्ट्र गढ़िंगलाजी 3500.00 80000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP