गट्टासिल्ली का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 01 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 30/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 16/06/2022 अन्य छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 13/06/2022 अन्य छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 09/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 08/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 07/06/2022 अन्य छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ गट्टासिल्ली 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP