घरसाना का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
जौ 19/05/2022 अन्य राजस्थान घरसाना 2570.00 2580.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार 19/05/2022 ग्वार राजस्थान घरसाना 5725.00 5725.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 19/05/2022 सरसों राजस्थान घरसाना 5925.00 6580.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तारामीरा 19/05/2022 अन्य राजस्थान घरसाना 5430.00 5475.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 19/05/2022 अन्य राजस्थान घरसाना 1945.00 2080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
जौ 09/05/2022 अन्य राजस्थान घरसाना 2600.00 2690.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 09/05/2022 अन्य राजस्थान घरसाना 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काबुली चना (चिकपेस-व्हाइट) 09/05/2022 काबुली चना (छोले-सफेद) राजस्थान घरसाना 4400.00 4690.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 09/05/2022 सरसों राजस्थान घरसाना 5500.00 6785.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तारामीरा 09/05/2022 अन्य राजस्थान घरसाना 5560.00 5590.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 09/05/2022 अन्य राजस्थान घरसाना 2040.00 2355.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 25/03/2022 अन्य राजस्थान घरसाना 6200.00 7130.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार 25/03/2022 ग्वार राजस्थान घरसाना 5495.00 5680.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 25/03/2022 सरसों राजस्थान घरसाना 5855.00 6800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तारामीरा 25/03/2022 अन्य राजस्थान घरसाना 5031.00 5170.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 22/03/2022 अन्य राजस्थान घरसाना 3800.00 6770.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार 22/03/2022 ग्वार राजस्थान घरसाना 5500.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 22/03/2022 सरसों राजस्थान घरसाना 5705.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तारामीरा 22/03/2022 अन्य राजस्थान घरसाना 5105.00 5105.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 15/03/2022 अमेरिकन राजस्थान घरसाना 7800.00 7800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP