गोलपाड़ा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
लोकी 27/05/2022 लोकी असम गोलपाड़ा 3000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 27/05/2022 पत्ता गोभी असम गोलपाड़ा 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाजर 27/05/2022 गाजर असम गोलपाड़ा 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 27/05/2022 गोभी असम गोलपाड़ा 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 27/05/2022 लहसुन असम गोलपाड़ा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 27/05/2022 टमाटर असम गोलपाड़ा 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 21/05/2022 लोकी असम गोलपाड़ा 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 21/05/2022 पत्ता गोभी असम गोलपाड़ा 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाजर 21/05/2022 गाजर असम गोलपाड़ा 3000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 21/05/2022 गोभी असम गोलपाड़ा 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 21/05/2022 टमाटर असम गोलपाड़ा 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 09/05/2022 हरी मिर्च असम गोलपाड़ा 4500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 04/05/2022 लोकी असम गोलपाड़ा 3000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 04/05/2022 लहसुन असम गोलपाड़ा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 30/04/2022 लोकी असम गोलपाड़ा 1500.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 30/04/2022 बैंगन असम गोलपाड़ा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 30/04/2022 लहसुन असम गोलपाड़ा 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 30/04/2022 हरी मिर्च असम गोलपाड़ा 5500.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 30/04/2022 टमाटर असम गोलपाड़ा 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 18/04/2022 पत्ता गोभी असम गोलपाड़ा 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP