गुडगाँव का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 8000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 1000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 25/06/2022 लोकी हरियाणा गुडगाँव 800.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 800.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 1000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 2000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 800.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 5000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 800.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पालक 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 600.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 2000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तरबूज 25/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 800.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 09/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 8000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 09/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 09/06/2022 लोकी हरियाणा गुडगाँव 600.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 09/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 800.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 09/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 600.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 09/06/2022 अन्य हरियाणा गुडगाँव 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP