इछावर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सोयाबीन 16/06/2022 पीला मध्य प्रदेश इछावर 4010.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/05/2022 लोकवन मध्य प्रदेश इछावर 1850.00 2176.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/05/2022 शरबती मध्य प्रदेश इछावर 3161.00 3161.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 12/05/2022 लोकवन मध्य प्रदेश इछावर 1980.00 2326.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 12/05/2022 शरबती मध्य प्रदेश इछावर 2910.00 2910.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/04/2022 लोकवन मध्य प्रदेश इछावर 1934.00 2351.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 29/03/2022 सरसों मध्य प्रदेश इछावर 5800.00 6040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/03/2022 लोकवन मध्य प्रदेश इछावर 1700.00 2290.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/03/2022 शरबती मध्य प्रदेश इछावर 3198.00 3230.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 17/03/2022 अरहर (होल ) मध्य प्रदेश इछावर 5540.00 5950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 17/03/2022 कांता मध्य प्रदेश इछावर 4500.00 4700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 17/03/2022 मसूर दाल मध्य प्रदेश इछावर 5621.00 5621.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 17/03/2022 पीला मध्य प्रदेश इछावर 2080.00 2080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 17/03/2022 सरसों मध्य प्रदेश इछावर 5735.00 5735.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 17/03/2022 पीला मध्य प्रदेश इछावर 5000.00 6971.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/03/2022 लोकवन मध्य प्रदेश इछावर 1900.00 2350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 15/02/2022 प्याज मध्य प्रदेश इछावर 800.00 2051.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 27/01/2022 अरहर (होल ) मध्य प्रदेश इछावर 4000.00 5581.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 20/01/2022 पीला मध्य प्रदेश इछावर 1750.00 1870.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP