जहानाबाद का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
चावल 26/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश जहानाबाद 1700.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 26/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जहानाबाद 2015.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सूखी लाल मिर्च 25/06/2022 लाल उत्तर प्रदेश जहानाबाद 5900.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जहानाबाद 2015.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 24/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश जहानाबाद 800.00 850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गुड़ 23/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश जहानाबाद 3400.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जहानाबाद 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जहानाबाद 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सूखी लाल मिर्च 18/06/2022 लाल उत्तर प्रदेश जहानाबाद 6900.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गुड़ 18/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश जहानाबाद 3400.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जहानाबाद 2015.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 17/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश जहानाबाद 500.00 600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 17/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश जहानाबाद 1700.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जहानाबाद 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जहानाबाद 2015.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सूखी लाल मिर्च 14/06/2022 लाल उत्तर प्रदेश जहानाबाद 6400.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 14/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जहानाबाद 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जहानाबाद 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 11/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जहानाबाद 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 10/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जहानाबाद 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP