जयरामनगर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 11/06/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ जयरामनगर 1495.00 1495.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 31/05/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ जयरामनगर 1690.00 1690.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/05/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ जयरामनगर 1705.00 1705.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/05/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ जयरामनगर 1705.00 1705.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/04/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ जयरामनगर 1600.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/04/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ जयरामनगर 1490.00 1490.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 13/04/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ जयरामनगर 1495.00 1495.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP