जमानियन का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 05 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
गेहूं 30/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1945.00 2028.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1920.00 2028.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1990.00 2028.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 26/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1970.00 2026.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1980.00 2026.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1960.00 2024.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1920.00 2020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1900.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1965.00 2025.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1996.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1945.00 2018.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 10/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1695.00 2025.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 09/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1958.00 2025.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 03/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1950.00 2020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 02/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1955.00 2022.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 01/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1950.00 2020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/05/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1935.00 2020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/05/2022 दारा उत्तर प्रदेश जमानियन 1950.00 2020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP