जामनगर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अजवाइन 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 8500.00 23000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 4000.00 6050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 1050.00 1990.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फलियां 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 1500.00 2800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 4050.00 4805.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काला चना (उड़द बीन्स) 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 3025.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 5500.00 6575.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धनिये के बीज 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 12500.00 19550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 7500.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
जीरा 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 12500.00 19550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सूखी लाल मिर्च 24/02/2022 1st सॉर्ट गुजरात जामनगर 5000.00 16275.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 4000.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 2555.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 4500.00 6275.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 500.00 2625.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 1960.00 2240.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 23/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 9000.00 25900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 23/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 3500.00 6025.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 23/02/2022 अन्य गुजरात जामनगर 1500.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP