झारसुगुडा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
प्याज 28/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 1600.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 28/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 25/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 25/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 21/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 1600.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 21/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 18/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 1600.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 18/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 17/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 1600.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 1940.00 1940.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 17/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 14/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 14/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 1940.00 1940.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 14/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 10/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 10/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 07/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 07/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 01/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 01/06/2022 अन्य ओडिशा झारसुगुडा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP