जोरहाट का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
लहसुन 30/05/2022 लहसुन असम जोरहाट 3500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 30/05/2022 हरी मिर्च असम जोरहाट 6000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 30/05/2022 प्याज असम जोरहाट 1500.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 30/05/2022 आलू असम जोरहाट 1800.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 27/05/2022 भिन्डी असम जोरहाट 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 27/05/2022 लहसुन असम जोरहाट 3500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/05/2022 प्याज असम जोरहाट 1500.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 27/05/2022 आलू असम जोरहाट 1800.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 24/05/2022 लहसुन असम जोरहाट 3500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 24/05/2022 हरी मिर्च असम जोरहाट 4000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 24/05/2022 प्याज असम जोरहाट 1600.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 24/05/2022 आलू असम जोरहाट 1800.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 23/05/2022 लहसुन असम जोरहाट 3500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 23/05/2022 प्याज असम जोरहाट 1600.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 23/05/2022 आलू असम जोरहाट 1900.00 2250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 21/05/2022 लहसुन असम जोरहाट 3500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 21/05/2022 प्याज असम जोरहाट 1500.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 21/05/2022 आलू असम जोरहाट 1800.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 19/05/2022 लहसुन असम जोरहाट 3500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 19/05/2022 प्याज असम जोरहाट 1500.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP