जूनागरह का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 15/03/2022 अन्य ओडिशा जूनागरह 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/02/2022 अन्य ओडिशा जूनागरह 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 14/02/2022 अन्य ओडिशा जूनागरह 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 02/02/2022 अन्य ओडिशा जूनागरह 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/02/2022 अन्य ओडिशा जूनागरह 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/01/2022 अन्य ओडिशा जूनागरह 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/01/2022 अन्य ओडिशा जूनागरह 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/01/2022 अन्य ओडिशा जूनागरह 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/01/2022 अन्य ओडिशा जूनागरह 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/01/2022 अन्य ओडिशा जूनागरह 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/01/2022 अन्य ओडिशा जूनागरह 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP