कादी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अजवाइन 24/06/2022 अजवान गुजरात कादी 5500.00 10230.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 24/06/2022 देशी गुजरात कादी 1545.00 2190.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 24/06/2022 कास्टर गुजरात कादी 7190.00 7285.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार बीज 24/06/2022 होल गुजरात कादी 5105.00 5155.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 24/06/2022 सरसों गुजरात कादी 5510.00 6095.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/06/2022 देशी गुजरात कादी 2045.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 20/06/2022 अजवान गुजरात कादी 6880.00 8755.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 20/06/2022 अरहर (होल ) गुजरात कादी 4005.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 20/06/2022 देशी गुजरात कादी 1800.00 2155.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 20/06/2022 कास्टर गुजरात कादी 7200.00 7275.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार बीज 20/06/2022 होल गुजरात कादी 4875.00 5370.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 20/06/2022 सरसों गुजरात कादी 5500.00 6105.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/06/2022 देशी गुजरात कादी 1850.00 2550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 16/06/2022 अजवान गुजरात कादी 6505.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 16/06/2022 देशी गुजरात कादी 1750.00 2140.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 16/06/2022 कास्टर गुजरात कादी 7375.00 7500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार बीज 16/06/2022 होल गुजरात कादी 5200.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 16/06/2022 सरसों गुजरात कादी 5750.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/06/2022 देशी गुजरात कादी 2000.00 2530.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 14/06/2022 देशी गुजरात कादी 1900.00 2150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP