कालांवाली का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला 24/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 23/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 22/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 21/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 20/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 18/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 17/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 16/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 15/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 13/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 15000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 13/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 13/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 13/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 500.00 550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
नींबू 13/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 13/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 13/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तरबूज 13/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 600.00 600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 10/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 09/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 08/06/2022 अन्य हरियाणा कालांवाली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP