कलावई का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 05 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 04/07/2022 ADT 37 तमिलनाडु कलावई 1572.00 1586.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 04/07/2022 अन्य तमिलनाडु कलावई 1810.00 1814.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 04/07/2022 सुपर पोन्नी तमिलनाडु कलावई 1250.00 1528.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/06/2022 ADT 37 तमिलनाडु कलावई 1362.00 1606.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/06/2022 अन्य तमिलनाडु कलावई 1743.00 1747.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/06/2022 सुपर पोन्नी तमिलनाडु कलावई 1428.00 1478.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 सुपर पोन्नी तमिलनाडु कलावई 1374.00 1470.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 ADT 37 तमिलनाडु कलावई 1450.00 1454.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 अन्य तमिलनाडु कलावई 1772.00 2732.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 सुपर पोन्नी तमिलनाडु कलावई 1408.00 1430.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/06/2022 ADT 37 तमिलनाडु कलावई 1303.00 1307.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/06/2022 अन्य तमिलनाडु कलावई 1658.00 1662.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/06/2022 सुपर पोन्नी तमिलनाडु कलावई 1336.00 1420.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/05/2022 अन्य तमिलनाडु कलावई 1636.00 1640.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/05/2022 सुपर पोन्नी तमिलनाडु कलावई 1396.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/05/2022 ADT 37 तमिलनाडु कलावई 1460.00 1468.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/05/2022 अन्य तमिलनाडु कलावई 1314.00 1426.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/05/2022 सुपर पोन्नी तमिलनाडु कलावई 1202.00 1202.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/05/2022 ADT 37 तमिलनाडु कलावई 1094.00 1452.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/05/2022 अन्य तमिलनाडु कलावई 2303.00 2307.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP