कालीपुर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
प्याज 24/06/2022 नासिक पश्चिम बंगाल कालीपुर 1200.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 सामान्य पश्चिम बंगाल कालीपुर 1920.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 धान ठीक पश्चिम बंगाल कालीपुर 2100.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
परवल 24/06/2022 परवल पश्चिम बंगाल कालीपुर 1050.00 1150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 24/06/2022 ज्योति पश्चिम बंगाल कालीपुर 2260.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 24/06/2022 सामान्य पश्चिम बंगाल कालीपुर 2600.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 24/06/2022 फाइन पश्चिम बंगाल कालीपुर 3600.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 24/06/2022 हाइब्रिड पश्चिम बंगाल कालीपुर 4600.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 23/06/2022 नासिक पश्चिम बंगाल कालीपुर 1150.00 1250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 सामान्य पश्चिम बंगाल कालीपुर 1920.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 धान ठीक पश्चिम बंगाल कालीपुर 2100.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
परवल 23/06/2022 परवल पश्चिम बंगाल कालीपुर 1100.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 23/06/2022 ज्योति पश्चिम बंगाल कालीपुर 2280.00 2320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 23/06/2022 सामान्य पश्चिम बंगाल कालीपुर 2600.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 23/06/2022 फाइन पश्चिम बंगाल कालीपुर 3600.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 23/06/2022 हाइब्रिड पश्चिम बंगाल कालीपुर 4800.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 22/06/2022 नासिक पश्चिम बंगाल कालीपुर 1200.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 सामान्य पश्चिम बंगाल कालीपुर 1920.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 धान ठीक पश्चिम बंगाल कालीपुर 2100.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
परवल 22/06/2022 परवल पश्चिम बंगाल कालीपुर 1100.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP