कलवणि का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
प्याज 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 250.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 2001.00 2001.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 300.00 1775.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 300.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 1700.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 2151.00 2151.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 300.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 1900.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 1800.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 4400.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 300.00 1701.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 2200.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 2200.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 300.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
इमली का फल 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 800.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 2100.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 300.00 1710.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 3600.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 1851.00 2152.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कलवणि 300.00 1770.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP