कर्मला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बंगाल चना 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 3700.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काला चना (उड़द बीन्स) 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 5500.00 6375.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 5611.00 5611.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 1800.00 3100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 1951.00 2225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 2051.00 2051.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 05/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 3000.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काला चना (उड़द बीन्स) 05/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 6100.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 05/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 5500.00 5700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 05/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 1800.00 3051.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 05/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 2100.00 2211.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 05/05/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 2100.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 15/04/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 6000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 15/04/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 4300.00 4451.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 15/04/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 2000.00 2250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/04/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 1651.00 2051.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 08/02/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 2001.00 2001.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 08/02/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 4000.00 4780.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काला चना (उड़द बीन्स) 08/02/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 4500.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 08/02/2022 अन्य महाराष्ट्र कर्मला 1300.00 3052.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP