कसडोल का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 06 जुल. '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 05/07/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1350.00 1360.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/07/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1350.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1355.00 1365.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1355.00 1365.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1355.00 1355.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1360.00 1380.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1355.00 1360.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1350.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1355.00 1360.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1355.00 1355.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1355.00 1365.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1360.00 1380.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 14/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1355.00 1355.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 13/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1350.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1360.00 1380.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1350.00 1370.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 09/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1365.00 1365.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 08/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1355.00 1365.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 07/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1355.00 1355.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 02/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ कसडोल 1360.00 1360.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP