कटघोरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 24/06/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ कटघोरा 1900.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 22/06/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 लोकल छत्तीसगढ़ कटघोरा 2100.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 20/06/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 13/06/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 12/06/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 5200.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 10/06/2022 मीडियम छत्तीसगढ़ कटघोरा 2300.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 08/06/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 07/06/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 06/06/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 31/05/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 31/05/2022 लोकल छत्तीसगढ़ कटघोरा 1900.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 31/05/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ कटघोरा 1500.00 1940.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 31/05/2022 मीडियम छत्तीसगढ़ कटघोरा 2200.00 2800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 30/05/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 29/05/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/05/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ कटघोरा 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 29/05/2022 मीडियम छत्तीसगढ़ कटघोरा 2200.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कोडो मिलेट (वरुगु) 28/05/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 2200.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 27/05/2022 अन्य छत्तीसगढ़ कटघोरा 5200.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP