कटोल का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 6000.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 3700.00 4461.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 1950.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 30/06/2022 पीला महाराष्ट्र कटोल 4400.00 6398.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 2070.00 2080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 4200.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 3910.00 4441.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 29/06/2022 पीला महाराष्ट्र कटोल 3800.00 6371.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 2039.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 5500.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 3930.00 4435.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 5000.00 6660.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 28/06/2022 पीला महाराष्ट्र कटोल 4500.00 6100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 2007.00 2070.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 5700.00 6386.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 3985.00 4421.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 5000.00 6310.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 27/06/2022 पीला महाराष्ट्र कटोल 3500.00 5951.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र कटोल 2025.00 2070.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP