कावेरीपक्कम का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 13/05/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1389.00 1443.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/05/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1279.00 1401.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 04/05/2022 ADT 37 तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1263.00 1413.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 02/05/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1143.00 1556.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/04/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1012.00 1349.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/04/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1252.00 1545.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/04/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1145.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 12/04/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1201.00 1323.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/04/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1007.00 1519.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/03/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1133.00 1333.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/03/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1249.00 1493.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/03/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1200.00 1412.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 04/03/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1269.00 1333.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 02/03/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1300.00 1387.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/02/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 1133.00 1280.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/02/2022 अन्य तमिलनाडु कावेरीपक्कम 907.00 1013.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP