लडवा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शिमला मिर्च 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
नींबू 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 2000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मौसम्बी 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 27/06/2022 अनार हरियाणा लडवा 5000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कद्दू 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 27/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 24/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 24/06/2022 अन्य हरियाणा लडवा 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP