लखनदूर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 1660.00 1675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरे मटर 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 3350.00 3400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 1850.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 1650.00 1675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 4250.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 1850.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 4850.00 4900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 4450.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काला चना (उड़द बीन्स) 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 5450.00 5700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धनिये के बीज 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 8300.00 8400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 15/06/2022 हरा (होल ) महाराष्ट्र लखनदूर 5100.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 1650.00 1675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 1850.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 1675.00 1750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 1650.00 1675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धनिये के बीज 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 8500.00 8600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 1650.00 1675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 1800.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 08/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 1800.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 02/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लखनदूर 5000.00 5700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP