लासलगांव का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 05 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बाजरा (कम्बु) 04/07/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 2051.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 04/07/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 3500.00 5400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 04/07/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 2300.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 04/07/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 500.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 04/07/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 4500.00 6499.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 04/07/2022 महाराष्ट्र 2189 महाराष्ट्र लासलगांव 1941.00 2675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 01/07/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 700.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 2000.00 3050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 3500.00 5300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 2451.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 511.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 3300.00 6651.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/06/2022 महाराष्ट्र 2189 महाराष्ट्र लासलगांव 2040.00 2651.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 2052.00 2859.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 3601.00 4952.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 2400.00 2525.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 551.00 1851.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 3000.00 6651.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 29/06/2022 महाराष्ट्र 2189 महाराष्ट्र लासलगांव 2012.00 2701.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र लासलगांव 500.00 1540.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP