लैटेरी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बंगाल चना 27/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश लैटेरी 4100.00 4315.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 27/06/2022 अंकोला मध्य प्रदेश लैटेरी 5400.00 5800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाख (तेओरा) 27/06/2022 लाख (होल) मध्य प्रदेश लैटेरी 2655.00 2655.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 27/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश लैटेरी 6000.00 6200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 27/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश लैटेरी 5700.00 5900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 27/06/2022 पीला मध्य प्रदेश लैटेरी 3000.00 5910.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/06/2022 लोकवन मध्य प्रदेश लैटेरी 1780.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश लैटेरी 2000.00 2170.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 24/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश लैटेरी 4290.00 4430.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काला चना (उड़द बीन्स) 24/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश लैटेरी 2605.00 2905.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 24/06/2022 अंकोला मध्य प्रदेश लैटेरी 5400.00 5920.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 24/06/2022 ज्वार (सफेद) मध्य प्रदेश लैटेरी 1555.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 24/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश लैटेरी 6395.00 6395.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 24/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश लैटेरी 4400.00 6080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 24/06/2022 पीला मध्य प्रदेश लैटेरी 4300.00 6160.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/06/2022 देशी मध्य प्रदेश लैटेरी 2600.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/06/2022 लोकवन मध्य प्रदेश लैटेरी 1780.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश लैटेरी 2045.00 2260.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 22/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश लैटेरी 4155.00 4375.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काला चना (उड़द बीन्स) 22/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश लैटेरी 2400.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP