लोर्मि का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 24/06/2022 धान ठीक छत्तीसगढ़ लोर्मि 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/06/2022 लोकल छत्तीसगढ़ लोर्मि 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/06/2022 धान ठीक छत्तीसगढ़ लोर्मि 1350.00 1525.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 धान ठीक छत्तीसगढ़ लोर्मि 1300.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/06/2022 धान ठीक छत्तीसगढ़ लोर्मि 1500.00 1525.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 08/06/2022 धान ठीक छत्तीसगढ़ लोर्मि 1490.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 06/06/2022 धान ठीक छत्तीसगढ़ लोर्मि 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 03/06/2022 धान ठीक छत्तीसगढ़ लोर्मि 1499.00 1499.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/05/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ लोर्मि 1270.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/05/2022 धान ठीक छत्तीसगढ़ लोर्मि 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/05/2022 लोकल छत्तीसगढ़ लोर्मि 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाख (तेओरा) 12/05/2022 लाख (होल) छत्तीसगढ़ लोर्मि 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाख (तेओरा) 29/04/2022 लाख (होल) छत्तीसगढ़ लोर्मि 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाख (तेओरा) 27/04/2022 लाख (होल) छत्तीसगढ़ लोर्मि 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाख (तेओरा) 26/04/2022 लाख (होल) छत्तीसगढ़ लोर्मि 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/04/2022 लोकल छत्तीसगढ़ लोर्मि 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/04/2022 लोकल छत्तीसगढ़ लोर्मि 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/04/2022 लोकल छत्तीसगढ़ लोर्मि 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 13/04/2022 धान ठीक छत्तीसगढ़ लोर्मि 1450.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 12/04/2022 धान ठीक छत्तीसगढ़ लोर्मि 1450.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP