मैडागाडिपेट का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 05 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 04/07/2022 ADT 37 पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1635.00 1663.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 04/07/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1627.00 1627.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 04/07/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 7633.00 10649.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/06/2022 ADT 37 पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1456.00 1665.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1496.00 1496.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 10064.00 10064.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/06/2022 ADT 37 पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1413.00 1711.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 29/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 8620.00 9865.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/06/2022 ADT 37 पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1425.00 1703.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 28/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 7111.00 9725.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/06/2022 ADT 37 पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1052.00 1699.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1585.00 1647.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 27/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 7508.00 10361.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 ADT 37 पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1539.00 1684.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1135.00 1239.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 सिन्ना पोन्नी पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1505.00 1505.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 24/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1916.00 1916.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 24/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 10411.00 10586.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 ADT 37 पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1403.00 1652.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 23/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 9832.00 9832.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP