मजलगांव का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 5800.00 6568.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 1900.00 2575.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 4000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 30/06/2022 हरा (होल ) महाराष्ट्र मजलगांव 4500.00 6125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 30/06/2022 लाल महाराष्ट्र मजलगांव 1725.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 5700.00 6299.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 1935.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 5000.00 6200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 1725.00 4375.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 3991.00 4371.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 28/06/2022 लाल महाराष्ट्र मजलगांव 1600.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 5800.00 6106.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 1900.00 2650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 5300.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 2152.00 2561.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 4000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 27/06/2022 लाल महाराष्ट्र मजलगांव 1700.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 5000.00 6102.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 1925.00 3050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र मजलगांव 5400.00 6189.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP