मानवदार का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 05 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
कपास 12/05/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 7500.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 11/05/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 11000.00 12500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 10/05/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 11450.00 11900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 09/05/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 10700.00 12425.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 05/05/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 8500.00 11575.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 04/05/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 9900.00 12050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 29/04/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 9750.00 12075.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 28/04/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 9700.00 11400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 26/04/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 9700.00 12125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 25/04/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 8600.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 23/04/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 10950.00 11950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 22/04/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 9250.00 11925.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 21/04/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 9450.00 11925.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 19/04/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 8000.00 12450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 18/04/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 10075.00 12400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 13/04/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 8950.00 11500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 11/04/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 9000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 26/03/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 8000.00 11850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 21/03/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 9425.00 11100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 12/03/2022 शंकर 4 31mm फाइन गुजरात मानवदार 8750.00 10825.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP