मानगलोर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सुपारी 18/06/2022 Cqca कर्नाटक मानगलोर 20000.00 24000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 18/06/2022 अन्य कर्नाटक मानगलोर 2500.00 3100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चुकंदर 18/06/2022 चुकंदर कर्नाटक मानगलोर 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 18/06/2022 गोभी कर्नाटक मानगलोर 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 18/06/2022 प्याज कर्नाटक मानगलोर 1600.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 18/06/2022 कट्टासम्बर कर्नाटक मानगलोर 2000.00 3050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 18/06/2022 टमाटर कर्नाटक मानगलोर 4000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 16/06/2022 सेब कर्नाटक मानगलोर 7000.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुपारी 16/06/2022 Cqca कर्नाटक मानगलोर 20000.00 24000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
संतरा 16/06/2022 संतरा कर्नाटक मानगलोर 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 16/06/2022 टमाटर कर्नाटक मानगलोर 4000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/06/2022 अन्य कर्नाटक मानगलोर 1900.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 15/06/2022 सेब कर्नाटक मानगलोर 16000.00 18000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुपारी 15/06/2022 Cqca कर्नाटक मानगलोर 20000.00 24000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 15/06/2022 अन्य कर्नाटक मानगलोर 1800.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फलियां 15/06/2022 बीन्स (होल) कर्नाटक मानगलोर 3000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चुकंदर 15/06/2022 चुकंदर कर्नाटक मानगलोर 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 15/06/2022 प्याज कर्नाटक मानगलोर 1600.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 15/06/2022 आलू कर्नाटक मानगलोर 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 15/06/2022 टमाटर कर्नाटक मानगलोर 4000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP