मेहगाँव का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सरसों 18/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 6300.00 6480.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 15/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 6320.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 2010.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 09/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 6545.00 6680.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 09/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 2010.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 08/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 6565.00 6730.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 07/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 6540.00 6695.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 07/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 2010.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 02/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 6225.00 6425.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 02/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 2010.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 01/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 6165.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 01/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 2010.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 31/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 6225.00 6475.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 31/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 2000.00 2045.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 30/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 6180.00 6260.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 2010.00 2045.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 26/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 6395.00 6555.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 26/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 2010.00 2075.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 25/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 6460.00 6610.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश मेहगाँव 2025.00 2090.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP