मेहमदाबाद का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
गेहूं 22/06/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 2000.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 2000.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/06/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 07/06/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 03/06/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/05/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 19/05/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/05/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 06/05/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/04/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/04/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1960.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/04/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1975.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/04/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/04/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/04/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 11/04/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 1950.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 31/03/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 2000.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/03/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 2000.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 29/03/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 2000.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/03/2022 लोकवन गुजरात गुजरात मेहमदाबाद 2000.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP