मेलाघर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला 29/06/2022 केला - फल/पका हुआ त्रिपुरा मेलाघर 1600.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 29/06/2022 अन्य त्रिपुरा मेलाघर 3800.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 29/06/2022 करेला त्रिपुरा मेलाघर 5500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 29/06/2022 बैंगन त्रिपुरा मेलाघर 3500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 29/06/2022 ककड़ी त्रिपुरा मेलाघर 4000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मछली 29/06/2022 बता पुट्ठी त्रिपुरा मेलाघर 18000.00 21000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मछली 29/06/2022 कतला(बड़ा) त्रिपुरा मेलाघर 28000.00 30000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मछली 29/06/2022 राहु (लोकल) त्रिपुरा मेलाघर 27000.00 29000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 29/06/2022 जालंधर त्रिपुरा मेलाघर 2600.00 2800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मछली 27/06/2022 कतला(बड़ा) त्रिपुरा मेलाघर 28000.00 32000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मछली 27/06/2022 राहु (लोकल) त्रिपुरा मेलाघर 27000.00 29000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 27/06/2022 केला - फल/पका हुआ त्रिपुरा मेलाघर 1500.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 27/06/2022 ककड़ी त्रिपुरा मेलाघर 4500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मछली 27/06/2022 बता पुट्ठी त्रिपुरा मेलाघर 19000.00 21000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 24/06/2022 केला - फल/पका हुआ त्रिपुरा मेलाघर 1500.00 2800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 24/06/2022 अन्य त्रिपुरा मेलाघर 2500.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 24/06/2022 करेला त्रिपुरा मेलाघर 5500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 24/06/2022 बैंगन त्रिपुरा मेलाघर 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 24/06/2022 ककड़ी त्रिपुरा मेलाघर 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मछली 24/06/2022 बता पुट्ठी त्रिपुरा मेलाघर 19000.00 21000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP