commodityonline
Get our mandi price app
for a better experience
4.2
Install Now ×
Advertisment

मोडासा (तिनतोई) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 06 जून '23, 3:00 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
जिला
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
गेहूं 20/03/2023 लोकवन गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 2000.00 / क्विंटल Rs 3600.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 20/03/2023 अरंडी बीज गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 5900.00 / क्विंटल Rs 6150.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 20/03/2023 सरसों गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 4300.00 / क्विंटल Rs 4850.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 13/03/2023 सरसों गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 4300.00 / क्विंटल Rs 4815.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 13/03/2023 अरंडी बीज गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 6000.00 / क्विंटल Rs 6150.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/03/2023 लोकवन गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 1900.00 / क्विंटल Rs 2800.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 28/02/2023 पीला गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 4300.00 / क्विंटल Rs 4950.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/02/2023 लोकवन गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 2000.00 / क्विंटल Rs 2600.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 28/02/2023 हाइब्रिड रेड (मवेशी चारा) गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 2025.00 / क्विंटल Rs 2235.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 28/02/2023 सरसों गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 3850.00 / क्विंटल Rs 4750.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 28/02/2023 अरंडी बीज गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 6200.00 / क्विंटल Rs 6300.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/02/2023 लोकवन गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 1975.00 / क्विंटल Rs 2525.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 24/02/2023 हाइब्रिड रेड (मवेशी चारा) गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 1900.00 / क्विंटल Rs 2180.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 24/02/2023 सरसों गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 3650.00 / क्विंटल Rs 4925.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 24/02/2023 पीला गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 4300.00 / क्विंटल Rs 5025.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 21/02/2023 अरंडी बीज गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 6250.00 / क्विंटल Rs 6475.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/02/2023 लोकवन गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 2050.00 / क्विंटल Rs 2675.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 21/02/2023 नर्मा BT कॉटन गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 7300.00 / क्विंटल Rs 7650.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 21/02/2023 सरसों गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 3650.00 / क्विंटल Rs 5025.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 17/02/2023 सरसों गुजरात साबरकांठा मोडासा (तिनतोई) Rs 3750.00 / क्विंटल Rs 5250.00 / क्विंटल फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Advertisement

Latest Leads From Buyers

Latest Leads From Sellers

Advertisment

Experience App on Mobile

google_play app_store