मोरवा हफ़ाद का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 02 जुल. '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मक्का 01/07/2022 देसी सफेद गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/07/2022 धान का खेत गुजरात मोरवा हफ़ाद 1200.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 01/07/2022 देशी गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 30/06/2022 देसी सफेद गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/06/2022 धान का खेत गुजरात मोरवा हफ़ाद 1200.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/06/2022 देशी गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 28/06/2022 देसी सफेद गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/06/2022 धान का खेत गुजरात मोरवा हफ़ाद 1200.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/06/2022 देशी गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 25/06/2022 देसी सफेद गुजरात मोरवा हफ़ाद 1400.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/06/2022 धान का खेत गुजरात मोरवा हफ़ाद 1200.00 1750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/06/2022 देशी गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 24/06/2022 देसी सफेद गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 धान का खेत गुजरात मोरवा हफ़ाद 1200.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/06/2022 देशी गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 23/06/2022 देसी सफेद गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 धान का खेत गुजरात मोरवा हफ़ाद 1200.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 देशी गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 22/06/2022 देसी सफेद गुजरात मोरवा हफ़ाद 1900.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 धान का खेत गुजरात मोरवा हफ़ाद 1200.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP