मोट्टागांव का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला - हरा 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काला चना (उड़द बीन्स) 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 5600.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 7000.00 7500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (सूखा) 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 4000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 9000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 6975.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कुल्थी दाल 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 6000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्तेदार सब्जी 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 1000.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
परवल 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 2500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कद्दू 09/06/2022 अन्य ओडिशा मोट्टागांव 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP