मुलाना (साहा) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मक्का 28/06/2022 अन्य हरियाणा मुलाना (साहा) 1800.00 2001.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 21/06/2022 अन्य हरियाणा मुलाना (साहा) 1800.00 2001.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 15/06/2022 अन्य हरियाणा मुलाना (साहा) 1850.00 1951.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 13/06/2022 अन्य हरियाणा मुलाना (साहा) 1850.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 07/06/2022 अन्य हरियाणा मुलाना (साहा) 1800.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 04/05/2022 अन्य हरियाणा मुलाना (साहा) 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/04/2022 अन्य हरियाणा मुलाना (साहा) 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/04/2022 अन्य हरियाणा मुलाना (साहा) 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/04/2022 अन्य हरियाणा मुलाना (साहा) 2020.00 2020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/04/2022 अन्य हरियाणा मुलाना (साहा) 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 12/04/2022 अन्य हरियाणा मुलाना (साहा) 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 31/03/2022 सरसों हरियाणा मुलाना (साहा) 6100.00 6351.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 29/03/2022 सरसों हरियाणा मुलाना (साहा) 6200.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 24/03/2022 सरसों हरियाणा मुलाना (साहा) 6100.00 7251.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 17/03/2022 सरसों हरियाणा मुलाना (साहा) 6000.00 7521.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 14/03/2022 सरसों हरियाणा मुलाना (साहा) 6600.00 7711.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 10/03/2022 सरसों हरियाणा मुलाना (साहा) 6400.00 7500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 05/03/2022 सरसों हरियाणा मुलाना (साहा) 6071.00 7300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP