नामपुर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
प्याज 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नामपुर 100.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नामपुर 100.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नामपुर 100.00 1525.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 11/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नामपुर 100.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 19/05/2022 अन्य महाराष्ट्र नामपुर 100.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 10/05/2022 अन्य महाराष्ट्र नामपुर 100.00 1080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 09/05/2022 अन्य महाराष्ट्र नामपुर 100.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 02/05/2022 अन्य महाराष्ट्र नामपुर 100.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 25/04/2022 अन्य महाराष्ट्र नामपुर 50.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 25/04/2022 लाल महाराष्ट्र नामपुर 100.00 700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/04/2022 अन्य महाराष्ट्र नामपुर 100.00 1145.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/04/2022 लाल महाराष्ट्र नामपुर 200.00 825.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 19/04/2022 अन्य महाराष्ट्र नामपुर 100.00 1135.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 19/04/2022 लाल महाराष्ट्र नामपुर 200.00 880.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 21/03/2022 लाल महाराष्ट्र नामपुर 85.00 950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP