नंदगांव का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 4899.00 4899.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 2120.00 2454.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 4070.00 4499.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 2550.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/06/2022 महाराष्ट्र 2189 महाराष्ट्र नंदगांव 1699.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 4099.00 4700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 2019.00 2332.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 3700.00 4181.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 5485.00 5485.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 महाराष्ट्र 2189 महाराष्ट्र नंदगांव 2033.00 2414.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 5100.00 5451.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 1998.00 2640.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 4070.00 4599.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 4100.00 5581.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 20/06/2022 पीला महाराष्ट्र नंदगांव 5600.00 6251.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/06/2022 महाराष्ट्र 2189 महाराष्ट्र नंदगांव 2034.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 4699.00 5400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 1994.00 2621.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नंदगांव 3800.00 4600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 15/06/2022 हरा (होल ) महाराष्ट्र नंदगांव 2000.00 6700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP