नरवाना का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 23/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 12000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 23/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मौसम्बी 23/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 3500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 23/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 900.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 23/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 1200.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 23/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 20/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 12000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 20/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 20/06/2022 गोभी हरियाणा नरवाना 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 20/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 2000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मौसम्बी 20/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 3500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 20/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 20/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 3000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 17/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 12000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 17/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 17/06/2022 गोभी हरियाणा नरवाना 2500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मौसम्बी 17/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 3500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 17/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 600.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 17/06/2022 अन्य हरियाणा नरवाना 1200.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP