निलोखेरी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 06 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
गेहूं 02/05/2022 अन्य हरियाणा निलोखेरी 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/04/2022 अन्य हरियाणा निलोखेरी 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/04/2022 अन्य हरियाणा निलोखेरी 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/04/2022 अन्य हरियाणा निलोखेरी 2025.00 2045.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/04/2022 अन्य हरियाणा निलोखेरी 2015.00 2025.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 17/03/2022 बसुमती हरियाणा निलोखेरी 2800.00 3550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 10/03/2022 बसुमती हरियाणा निलोखेरी 3430.00 3480.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 09/03/2022 बसुमती हरियाणा निलोखेरी 3460.00 3460.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 05/03/2022 बसुमती हरियाणा निलोखेरी 3100.00 3450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 01/03/2022 1121 हरियाणा निलोखेरी 3480.00 3480.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 28/02/2022 1121 हरियाणा निलोखेरी 2850.00 3470.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 21/02/2022 1121 हरियाणा निलोखेरी 2950.00 3550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 01/02/2022 1121 हरियाणा निलोखेरी 2625.00 2625.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP