पंचकुल (कालका) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 13/05/2022 सेब हरियाणा पंचकुल (कालका) 7000.00 9000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 13/05/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 13/05/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 13/05/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 05/05/2022 सेब हरियाणा पंचकुल (कालका) 7000.00 9000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 05/05/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 05/05/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 05/05/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 29/04/2022 सेब हरियाणा पंचकुल (कालका) 7000.00 9000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाजर 29/04/2022 गाजर हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 29/04/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 29/04/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 29/04/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/04/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 27/04/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 27/04/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 27/04/2022 सेब हरियाणा पंचकुल (कालका) 7000.00 9000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 26/04/2022 सेब हरियाणा पंचकुल (कालका) 7000.00 9000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाजर 26/04/2022 गाजर हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 26/04/2022 अन्य हरियाणा पंचकुल (कालका) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP