पंचपेड़वा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
चावल 30/06/2022 III उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1900.00 1925.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1925.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 29/06/2022 III उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1900.00 1920.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 29/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1925.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 28/06/2022 III उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1900.00 1920.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1925.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 27/06/2022 III उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1900.00 1915.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1900.00 1920.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 25/06/2022 III उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1900.00 1920.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1950.00 1970.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 22/06/2022 III उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1900.00 1910.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1920.00 1940.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 21/06/2022 III उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1900.00 1925.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1925.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 20/06/2022 III उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1900.00 1910.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1950.00 1970.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 18/06/2022 III उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1900.00 1920.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1925.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 17/06/2022 III उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1900.00 1910.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश पंचपेड़वा 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP