पांडवपुरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
कच्चा नारियल 26/06/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 9000.00 16000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 15/06/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 9000.00 18000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 13/06/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 9000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 30/05/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 8000.00 16000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
नारियल 19/05/2022 ग्रेड-I कर्नाटक पांडवपुरा 20000.00 20000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 18/05/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 11000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 15/05/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 8000.00 18000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 07/05/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 10000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 06/05/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 11000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 02/05/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 8000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 30/04/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 9000.00 18000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 25/04/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 9000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 24/04/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 7000.00 18000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 22/04/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 6000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
नारियल 21/04/2022 ग्रेड-I कर्नाटक पांडवपुरा 20000.00 20000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 18/04/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 9000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 16/04/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 8000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 12/04/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 7000.00 18000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 25/03/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 8000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कच्चा नारियल 18/03/2022 कच्चा नारियल कर्नाटक पांडवपुरा 6000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP