पन्ना का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 06 जुल. '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बंगाल चना 05/07/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 4350.00 4470.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 05/07/2022 मसूर गोला मध्य प्रदेश पन्ना 6200.00 6575.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 05/07/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 1850.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सफेद मटर 05/07/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 3740.00 3915.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 29/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 4360.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 29/06/2022 मसूर गोला मध्य प्रदेश पन्ना 6175.00 6680.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 29/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 5350.00 5400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 29/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 1850.00 1860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 28/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 4255.00 4520.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 28/06/2022 मसूर गोला मध्य प्रदेश पन्ना 6200.00 6585.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 28/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 5480.00 5608.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 1846.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सफेद मटर 28/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 3440.00 3795.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 24/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 4390.00 4520.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 24/06/2022 मसूर गोला मध्य प्रदेश पन्ना 6109.00 6585.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 1840.00 1872.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सफेद मटर 24/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 3675.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 23/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 4220.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 23/06/2022 मसूर गोला मध्य प्रदेश पन्ना 6100.00 6475.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश पन्ना 1850.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP