पंथवाड़ा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 06 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बाजरा (कम्बु) 22/06/2022 देशी गुजरात पंथवाड़ा 2075.00 2190.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 22/06/2022 अरंडी बीज गुजरात पंथवाड़ा 7205.00 7275.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 22/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 5500.00 6640.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 22/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 6000.00 6205.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
राजगीर 22/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 7780.00 7780.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 2325.00 2325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 17/06/2022 देशी गुजरात पंथवाड़ा 2000.00 2135.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 17/06/2022 अरंडी बीज गुजरात पंथवाड़ा 7330.00 7350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 17/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 5000.00 6775.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 17/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 6050.00 6355.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
राजगीर 17/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 7660.00 7850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 2075.00 2235.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 13/06/2022 देशी गुजरात पंथवाड़ा 1875.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 13/06/2022 अरंडी बीज गुजरात पंथवाड़ा 7350.00 7400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 13/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 5000.00 6590.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार बीज 13/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 4500.00 5125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 13/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 6250.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
राजगीर 13/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 7925.00 8080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/06/2022 अन्य गुजरात पंथवाड़ा 2085.00 2085.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 11/06/2022 देशी गुजरात पंथवाड़ा 2100.00 2180.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP