पारनेर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
प्याज 19/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 200.00 1525.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 200.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 550.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 22/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 100.00 1425.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 18/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 100.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 08/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 100.00 1125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 06/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 100.00 1150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 01/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 200.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 24/04/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 200.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 22/04/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 150.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 17/04/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 200.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 13/04/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 200.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 30/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 200.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 200.00 1225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 18/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 200.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 13/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 200.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 06/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पारनेर 200.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/02/2022 लाल महाराष्ट्र पारनेर 200.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 23/02/2022 लाल महाराष्ट्र पारनेर 200.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP